Ga naar de inhoud

CO2 prestatieladder

MVO

Wij vinden het belangrijk om het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen deel uit te laten maken van onze dagelijkse agenda en daarom willen we het MVO-beleid op een goede en juiste manier waarborgen. Wij geven extra aandacht aan veiligheid en CO2-reductie.

CO2-Prestatieladder

Van Voskuilen is een betrokken organisatie die zich bewust is van de impact van haar werkzaamheden m.b.t. mens en milieu. Daarom zijn we, op basis van gelijkwaardige en duurzame relaties, gezamenlijk met onze opdrachtgevers op zoek naar innovatieve concepten en toepassingen om een duurzame maatschappij mede vorm te geven.

Om concreet met duurzaamheid (en dan met name met het reduceren van CO2) aan de slag te gaan, heeft Van Voskuilen in 2012 de CO2-Prestatieladder ingevoerd als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds 2017 is Van Voskuilen gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie over onder andere ons CO2-reductieprogramma is te vinden in de voortgangsrapportages en de analyses.