Ga naar de inhoud
Data
Elektra
Infra

Energietransitie: Buurtaanpak Zaandijk

Liander en Van Voskuilen werken samen aan verduurzaming Zaandijk met Buurtaanpak

Zaandijk is een van de eerste wijken waar Liander en aannemer Van Voskuilen Infratechniek nauw samenwerken in het project Buurtaanpak. Florian van der Veen, projectleider Buurtaanpak Van Voskuilen Infratechniek: “Waar Liander van Oudsheer werkzaamheden in huis hield, gaat de aannemer die oppakken. En daar hebben we het met name over het ontwerpen, vergunningsaanvraag, contact met gemeentes vanaf het allereerste moment en dat maakt de buurtaanpak anders dan wat we gewend zijn.” Dit is in lijn met de Buurtaanpak van Liander, waarbij per buurt aan de slag wordt gegaan om de overlast voor bewoners te verminderen en sneller en slimmer te werken om storingen of spanningsproblemen voor te zijn.

Doel: Toekomstbestendig stroomnet

Het doel van het project is om het laagspanningsnet in Zaandijk te verzwaren. Zo kan de wijk in de toekomst voorzien worden van voldoende elektriciteit, ook met de toenemende vraag door bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit sluit aan bij de doelstellingen van de Buurtaanpak, die erop gericht zijn om het stroomnet in Nederland te verzwaren en uit te breiden.

Leren voor de toekomst

Liander en Van Voskuilen leren van dit project in Zaandijk om de Buurtaanpak in de toekomst verder te optimaliseren. Zo willen we de werkwijze nog efficiënter maken, de samenwerking met gemeentes en andere stakeholders nog verder verbeteren, en de overlast voor bewoners tot een minimum beperken.

Duizenden wijken verduurzamen

Er zijn in Nederland duizenden wijken die verduurzaamd moeten worden. De ervaringen in Zaandijk met de Buurtaanpak zullen waardevol zijn om dit op een efficiënte, bewonervriendelijke en toekomstbestendige manier te doen.

Buurtaanpak Zaandijk is als pilot project een van de eerste van heel veel die we in Nederland moeten gaan doen.

Blijf op de hoogte van de Buurtaanpak!

Wilt u meer weten over de Buurtaanpak en hoe deze wordt toegepast in Zaandijk? Binnenkort gaan we dieper in op de details van dit project in een exclusieve blik achter de schermen. We spreken uitgebreid met Florian van der Veen, die u alles kan vertellen over de samenwerking tussen Alliander en Van Voskuilen.

Daarnaast gaan we in gesprek met een engineer om te horen hoe deze nieuwe werkwijze zijn dagelijkse werk beïnvloedt.

Houd onze website in de gaten voor regelmatige updates over de Buurtaanpak.

Meer inhoudelijk informatie vind je ook op we website van onze partner Liander:  Buurtaanpak stroomnet | Liander

 

“Waar Liander van Oudsheer werkzaamheden in huis hield, gaat de aannemer die oppakken. En daar hebben we het met name over het ontwerpen, vergunningsaanvraag, contact met gemeentes vanaf het allereerste moment en dat maakt de buurtaanpak anders dan wat we gewend zijn.”

Florian van der Veen, projectmanager Buurtaanpak

Voordelen van de Buurtaanpak op een rijtje

Door deze manier van samenwerken te omarmen, realiseren we de volgende voordelen:

  • Efficiëntere aanpak: Doordat de aannemer meer taken uitvoert, kan er sneller en efficiënter gewerkt worden. Dit is een van de speerpunten van de Buurtaanpak, die erop gericht is om de werkzaamheden te stroomlijnen en te versnellen.
  • Minder overlast voor bewoners: Er is minder coördinatie nodig tussen verschillende partijen, wat leidt tot minder overlast voor bewoners. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de Buurtaanpak, waar het leefcomfort van bewoners vooropstaat.
  • Betere samenwerking met de gemeente: Door de aannemer al vroeg in het proces te betrekken, is er een betere samenwerking met de gemeente en kunnen knelpunten tijdig worden opgelost. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Buurtaanpak om de samenwerking met alle stakeholders te verbeteren.

Nauwe en contentieuze samenwerking is de sleutel

De samenwerking tussen Liander, Van Voskuilen Infratechniek en de gemeente Zaandijk in het kader van de Buurtaanpak is een mooi voorbeeld van hoe partijen samen kunnen werken om de energietransitie te realiseren. Dit bleek zeker tijdens het werkbezoek dat Marlies Visser, Alliander, 15 mei afgelegde bij het pilotproject in Zaandijk. Florian van der Veen nam Marlies, Tjerk Slob (Alliander) en Henk Jan Dekker (Van Voskuilen Groep) om ze bij te praten over de status van de Buurtaanpak.

Marlies Visser, COO van Alliander, is erg tevreden over de samenwerking met aannemer Van Voskuilen in het project Buurtaanpak in Zaandijk:  “Die samenwerking verloopt hartstikke goed. We zien dat Van Voskuilen echt begrijpt dat succesvol zijn hier gelijkwaardigheid in die samenwerking vraagt. “

Ook Henk Jan Dekker kon deze manier van samenwerken zeer waarderen.

Henk Jan Dekker, directeur Van Voskuilen Groep: Wat mooi is aan deze samenwerking, en echt anders dan in het verleden. Is dat we nu echt samen optrekken en ook samen met Liander echt aan het ontwerpen zijn.”

Heb je een vraag over dit project?